Dobrze przeprowadzone interview to podstawa sukcesu. Poznaj 5 kluczowych elementów rozmowy rekrutacyjnej.

Dobrze przeprowadzone interview to podstawa sukcesu. Poznaj 5 kluczowych elementów rozmowy rekrutacyjnej.

10 stycznia 2023

Podczas rozmowy rekrutacyjnej mamy niewiele czasu, by poznać mocne i słabe strony kandydata. Dlatego jest bardzo ważne, by wcześniej wnikliwie przeanalizować jego CV i dobrze przygotować się do rozmowy. Efektywne interview powinno się składać z 5 ważnych elementów, które pozwolą nam prawidłowo ocenić potencjał każdego aplikanta. Na czym one polegają? Zapraszamy do lektury!

Zasada numer 1: Każdy kandydat ma inne doświadczenie. Przygotuj zestaw pytań na podstawie jego CV

Pytania na rozmowie rekrutacyjnej nie mogą być przypadkowe. Jednak posiadanie jednego zestawu dla wszystkich kandydatów również nie będzie dobrym rozwiązaniem. Jeśli chcemy dowiedzieć się, jakie doświadczenie ma kandydat, to warto wcześniej szczegółowo przeanalizować jego CV i list motywacyjny. W aplikacji znajdziemy zazwyczaj bardzo ogólne informacje na temat doświadczenia zawodowego i wykonywanych obowiązków. W trakcie rozmowy możemy poprosić kandydata o rozwinięcie poszczególnych podpunktów wraz z podaniem konkretnych przykładów. Pytania powinny dotyczyć przede wszystkim tych kompetencji, które będą wymagane w nowej pracy. Przygotowanie zestawu pytań na podstawie CV może sprawić, że rekrutacja się wydłuży, ale za to przyniesie zdecydowanie lepsze rezultaty, a ponadto wykaże nasze zaangażowanie i umiejętność skupienia się na kandydatcie. Przygotowanie różnych pytań dla każdego kandydata, nie oznacza, że nie powinniśmy mieć wspólnych kryteriów oceny wszystkich aplikantów na daną rolę – jak najbardziej, jest to wskazane, gdyż pozwoli na porównywanie kandydatów ze sobą oraz wybranie z nich tego najbardziej dopasowanego do naszych potrzeb.

Zasada numer 2: Pozwól zrozumieć cele firmy oraz dalsze etapy rekrutacji

Poszukiwanie pracowników to żmudny proces, który wymaga ogromnego nakładu pracy i cierpliwości. Kandydaci przychodzą na rozmowę z różnym nastawieniem, a rekruter powinien zawsze zachowywać się profesjonalnie. Jeśli chcemy poznać motywację rozmówcy i jego stosunek do zmiany pracy, to na początku warto poświęcić czas na przekazanie mu ważnych informacji na temat firmy i dalszych etapów rekrutacji. Kandydat, który jest naprawdę zainteresowany pracą na danym stanowisku, będzie ciekaw, jak wygląda struktura firmy oraz przykładowe projekty. Taka osoba może nam zadać dodatkowe pytania, na które należy odpowiedzieć. Pamiętajmy, że na podstawie pytań kandydata często jesteśmy w stanie dobrze ocenić, czy postawa kandydata dobrze wpisuje się w kulturę organizacyjną firmy oraz jaki jest jego stosunek do udziału w dalszych etapach rekrutacji. Warto zadać również pytanie kandydatowi, czy przedstawione informacje są dla niego wyczerpujące i interesujące. Jeśli perspektywa kolejnego interview nie spotka się z entuzjazmem, to będzie to dla nas jasny sygnał, że kandydat niekoniecznie jest zaangażowany w proces rekrutacyjny, a tym samym może zrezygnować na każdym (kolejnym) etapie.

Zasada numer 3: Pozwól mówić i daj przestrzeń do indywidualnej prezentacji

W trakcie interview z kandydatem często dużo mówimy i zadajemy wiele konkretnych pytań. Taka atmosfera może sprawić, że kandydat się przed nami nie otworzy. Dlatego to ważne, by dać przestrzeń rozmówcy i pozwolić mu zaprezentować się od jak najlepszej strony. A jak sprawić, by kandydat zaczął opowiadać o sobie? W tym celu możemy przygotować pytania otwarte, które mogą dotyczyć np zainteresowań technologicznych kandydata, lub najciekawszego projektu, w jakim brał udział. Swobodna wypowiedź nie powinna być przez nas oceniania. Ważne, by kandydat miał poczucie bezpieczeństwa i wiedział, że zostanie wysłuchany. Wówczas istnieje spora szansa, że przekaże nam wiele cennych informacji na swój temat, które pomogą nam podjąć decyzję. Warto dodać, że powinniśmy przeprowadzać spotkanie z kandydatem w cichym, zamkniętym pomieszczeniu, do którego nie będą miały w tym czasie dostępu osoby postronne. Nasz rozmówca powinien czuć, że skupiamy się wyłącznie na nim i uważnie słuchamy wszystkiego, co mówi.

Zasada numer 4: Daj możliwość zadawania pytań

Jeśli kandydat ma w pełni świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o zmianie pracy, musimy mu pozwolić na zadawanie pytań. Warto już na samym początku interview przedstawić plan spotkania, by wskazać rozmówcy, kiedy będzie mógł przejąć inicjatywę. Kandydaci najczęściej pytają o kwestie organizacyjne i projektowe, dlatego rekruter powinien mieć rozległą wiedzę na temat firmy, aby udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Jeśli czegoś nie wiemy, to możemy umówić się na przesłanie tej informacji mailem po zakończonym spotkaniu. Szczegółowe pytania będą świadczyły o zainteresowaniu ofertą. Jednak zbyt wiele pytań zadanych podczas pierwszego spotkania lub pytania nieadekwatne do sytuacji mogą negatywnie wpłynąć na ocenę kandydata. Niepokojący będzie również brak pytań, który może wskazywać na brak zainteresowania dalszym procesem rekrutacyjnym.

Zasada numer 5: Określ w rozsądny sposób czas rozmowy

Podczas rekrutacji będziemy rozmawiać z wieloma kandydatami. Określenie ram czasowych pozwoli nam sprawnie przeprowadzić wszystkie spotkania. W efekcie pokażemy nasz szacunek do czasu kandydata, co z pewnością wzbudzi jego zaufanie. Kandydat powinien wiedzieć przed rozmową, że powinien na nią zaplanować konkretną ilość czasu. Długość spotkania będzie oczywiście uzależniona od stanowiska, na jakie dana osoba aplikuje oraz od rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej (HR, techniczna, z menadżerem). Pamiętajmy, że jeśli prowadzimy interview z kandydatem na kierownika projektu czy zespołu/działu, to rozmowa z pewnością zajmie nam więcej czasu niż w przypadku rekrutacji na stanowiska niższego szczebla.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych zasad, łatwiej będzie nam przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne, oraz będziemy na ich podstawie wyciągnąć więcej trafnych wniosków. Pamiętajmy, że podczas spotkania warto warto wykazać duże zaangażowanie w rozmowę, na bieżąco zapisywać wszelkie spostrzeżenia i uwagi, które ułatwią nam sporządzenie oceny kandydata oraz pomogą zbudować relację z kandydatem. Dobrze przygotowane interview pozwoli nam trafnie ocenić potencjał wszystkich uczestników procesu rekrutacyjnego, dzięki czemu szybciej znajdziemy odpowiednią osobę na dane stanowisko.