gtag('config', 'AW-1003690665');

Polityka bezpieczeństwa i prywatności

Firma Look4IT respektuje Państwa prawo do ochrony danych osobowych. Chcemy, aby nasza polityka ochrony danych osobowych dawała Państwu poczucie bezpieczeństwa. Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane, my zobowiązujemy się traktować je w myśl swojej polityki, dlatego też prosimy Państwa o zapoznanie się z jej założeniami.

Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., z wykluczeniem wszelkich innych rodzajów informacji o charakterze biznesowym lub ogólnym.

Wchodzac na naszą stronę internetową lub korzystając z niej, akceptują Państwo warunki niniejszej polityki prywatności, jeśli zaś nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o nie przesyłanie nam jakichkolwiek prywatnych danych dotyczących Państwa osoby lub osób trzecich.

Każde dane osobowe wprowadzone do naszej bazy traktujemy jako informację poufną. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed niepowołanym ujawnieniem lub wykorzystaniem do celów innych niż rekrutacja.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, zamieszczanych przez osoby, które wypełniły na naszym serwisie formularz kontaktowy lub dowolnym sposobem przesłały nam swoje dane osobowe, jest Look4IT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solny 15, posiadająca NIP 897 178 03 64 i zarejestrowana w KRS pod numerem 0001097649.

Agencja Zatrudnienia Look4IT legitymuje się Certyfikatem o dokonaniu wpisu podmiotu do ogólnopolskiego publicznego rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 7880, prowadzonym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W przypadku pytań dotyczących posiadanych przez nas informacji na Państwa temat, prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem lub telefonem podanym w danych kontaktowych.

Sposób gromadzenia Danych Osobowych

Dane osobowe gromadzimy za pomocą formularzy dostępnych na naszym serwisie internetowym oraz dołączonych do wystawianych przez nas ogłoszeń o pracy w innych serwisach internetowych, gdzie mogą nam je Państwo podać. Dodatkowym źródłem danych są Państwa telefoniczne lub e-mailowe kontakty z nami w sprawach szczegłów interesującej Państwa oferty oraz jakiekolwiek dokumenty jakie do nas Państwo przesłali kanałem elektronicznym lub tradycyjnym. W naszej bazie danych mogą się ponadto znajdować Twoje dane osobowe, które zamieściłeś w Internecie w którymkolwiek portalu społecznościowym lub innym miejscu o powszechnym dostępie z domniemaniem, że zawarte dane są prawdziwe.

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych wrażliwych.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Państwa dane przesyłane są za pomocą szyfrowanego połączenia do serwerów firmy Zoho Corporation, 4900 Hopyard Rd, Suite 310, Pleasanton, C A 94588, USA (firma posiadająca certyfikat Safe Harbor, z którą współpracujemy na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych osobowych) gdzie są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Zawartość naszej bazy kandydatów jest regularnie archiwizowana a dane są chronione przed niepowołanym dostępem osób postronnych. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają wyłącznie osoby wytypowane przez Look4IT, posiadający status administratora, zobowiązane tajemnicą i przeszkoleni w zakresie postępowania z danymi poufnymi.

Bezpieczeństwo informacji zapewniamy dzięki zastosowaniu odpowiednich środków, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nasze zabezpieczenia oraz procedury są zgodne z najnowszym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych oraz z wytycznymi GIODO.

Firma Look4IT dokłada wszelkich starań, aby przepływ informacji między komputerami naszych Klientów oraz Kandydatów, a naszym serwerem oraz przechowywanie wszelkich danych było bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z internetu i przesyłanie tą drogą jakichkolwiek informacji, zwłaszcza korzystając ze zwykłej poczty elektronicznej, zawsze wiąże się z zagrożeniami utraty informacji lub odczytania jej przez osoby nieuprawnione zanim dotrą do adresata.

Cel przetwarzania informacji

Dane osobowe naszych kandydatów będziemy wykorzystywać tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych na rzecz naszych klientów oraz w działaniach wspierających proces rekrutacyjny. Informacje na temat naszych kandydatów możemy przekazywać pracodawcom, którzy zgłosili wolne miejsca pracy na stanowiskach pasujących do zainteresowania oraz doświadczenia danego kandydata. Informacje na Państwa temat mogą być przekazywane odpowiednim władzom, jeśli zwrócą się do nas z takim wnioskiem, ale tylko w przypadkach wymaganych prawem. Twoje dane osobowe nie zostaną wyjawione żadnym innym firmom i organizacjom, z wyjątkiem sytuacji wymienionych powyżej.

Nasze serwery gromadzą informacje o adresie IP Twojego komputera, o tym, jakiej przeglądarki i jakiego systemu operacyjnego używasz, z jakiego dostawcy usług internetowych korzystasz oraz które podstrony naszego serwisu przeglądasz. Informacje te wykorzystywane są do celów statystycznych oraz do tego by ciągle ulepszać nasz serwis.

Informacje prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia.

Wprowadzenie swoich danych i życiorysu do bazy CV firmy Look4IT traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez naszą firmę.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wglądu do danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że firma Look4IT ma prawo do usunięcia Państwa danych osobowych bez Państwa zgody i podania przyczyny.

Look4IT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności celem dostosowania jej do przepisów zmieniającego się prawa lub za przyczyną działań usprawniających nasze systemy lub procesy. Ewentualna taka zmiana taka nastąpi poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na łamach serwisu www.Look4IT.pl.

Odwiedzając witrynę www.Look4IT.pl akceptują Państwo postanowienia powyższego dokumentu.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.