Formowanie, Spieranie się, Normalizowanie i Realizacja

30 czerwca 2022

 

Jak rozpoznać, że nasze ostatnie zatrudnienie było błędem

 

Trudność w wejściu w nowe środowisko i nowy sposób działania polega często na tym, że trzeba się wszystkiego oduczyć i zacząć od nowa. 

Kiedy zespoły tworzą się na poziomie założycielskim, powiedzmy, jako zupełnie nowe przedsiębiorstwa, rozwijają swój sposób działania od podstaw, a ich pracownicy niejednokrotnie muszą zajmować się wieloma sprawami. Ich polityka i sposób działania mają tendencje rozwojowe, aż do punktu, w którym coraz więcej ludzi musi się przyłączyć, by dalszy wzrost był możliwy.

Co ciekawe, większość pracowników zdobyła swoje doświadczenie w innych środowiskach, dlatego w nowym środowisku bez wątpienia muszą się dostosować. W tym miejscu często może dojść do problemów, które spowodują, że relacje z otoczeniem za szybko się rozpadną, a potencjalna wartość zostanie przedwcześnie utracona. To pojawia się filozofia Formowania, Spierania się, Normalizowania i Realizacji [z ang. „Forming, Storming, Norming and Performing”].

1. Formowanie
Ten etap jest zazwyczaj związany z ekscytacją! Poczucie pozytywnej przyszłości, wizja i wyobraźnia tego, co jest możliwe, rozpalają wszystkich, podejmowane są decyzje i zaczyna się praca.  

2. Spieranie się
Burza w zespole zaczyna się zwykle wówczas, gdy wydarzenia nie idą zgodnie z początkowymi planami i zaznaczają się różnice w opiniach i oczekiwaniach, przez co może dojść do konfliktów.

3. Normalizowanie
Normalizowanie zaczyna się wówczas, gdy opadnie kurz, wszystkie osoby zgadzają się na miejsce i pracę oraz rozpoczyna się akceptacja rzeczywistości. Zasadniczo oznacza to, że zaczynamy działać!

4. Realizacja
To jest moment, w którym wszyscy się rozumieją, wiedzą, co i jak powinni robić, a potem przystępują do działania! To znakomite warunki!

 

Psycholog Bruce Tuckman zaproponował pamiętne sformułowanie „Forming, Storming, Norming and Performing” w swojej pracy z 1965 r. „Developmental Sequence in Small Groups. ”. 

W ciągu wielu lat funkcjonowania, liczne przedsiębiorstwa, które odniosły sukces, doświadczały tego wzorca, co dowodzi, że jest on czymś naturalnym, co pojawia się samoistnie w odpowiednim czasie.

Oczywiste jest, że należy zapewnić funkcjonowanie wszystkim, kluczem jest wiedzieć, co zrobić, gdy sytuacja zaczyna się komplikować. 

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że każdy jest inny, tak więc mogą być tacy, którzy naturalnie się porozumiewają i tacy, którzy się ze sobą ścierają. Jak jednak odpowiednio wcześnie dostosować się do umiejętności i możliwości zespołu?

Zatem, jeżeli chcemy, aby dana rzecz działała, musi funkcjonować zgodnie z pewnymi procesami i zasadami. Lepiej jest wiedzieć, jakie one są, aniżeli przyjąć coś, co jest niejasne lub niepewne. To zrozumienie kształtuje się w kulturze zespołu, polegającej na nieustannym poszukiwaniu prawdy, zamiast czegokolwiek innego.

Tak więc, gdy „formuje” się zespół, wówczas kształtuje się jego mentalność według określonych zasad. Po uformowaniu, sprawy zaczynają się odpowiednio układać i w naturalny sposób zespół rozpoczyna osiąganie wyników.

To tylko jeden przykład, istnieje ich wiele..

 

Podsumowanie:

Zatrudnienie i przygotowanie kandydata do produktywnej pracy wymaga ogromnego wysiłku. Począwszy od rekrutacji, poprzez rozmowy kwalifikacyjne, aż po wdrożenie w narzędzia i projekt. To smutne, kiedy widzi się, że cały ten czas idzie niekiedy na marne, a zatrudniona osoba odchodzi, zanim jeszcze stanie się w pełni produktywna.

Koncepcja od Formowania do Realizacji może pomóc każdej firmie w określeniu oczekiwań wobec nowo zatrudnionych pracowników, sposobu ich wdrażania, oraz odnośnie tego, czy mają szansę na osiągnięcie wyników w przyszłości.