gtag('config', 'AW-1003690665');

Headhunter

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Headhunter to potoczna nazwa specjalisty od rekrutacji działającego samodzielnie lub zatrudnionego w agencji rekrutacyjnej. Odpowiada on za poszukiwanie dobrze wykwalifikowanych osób o rzadkich kwalifikacjach, które odpowiadają wymaganiom konkretnego stanowiska. Klienci rzadko zlecają headhunterom rekrutację na pozycje juniorskie lub niewymagające dużych umiejętności, ponieważ takie osoby zazwyczaj zgłaszają się do nich same w odpowiedzi na wystawione oferty pracy. Zadanie headhuntera wydaje się niezwykle proste — znaleźć pracownika i sprowadzić go do konkretnej firmy. W rzeczywistości jednak jest to praca wymagająca szeregu kompetencji i umiejętności miękkich, a często również wąskiej specjalizacji.

Recruitment feedback

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Dla osób szukających pracy bardzo ważny jest feedback rekrutacyjny. Informacja zwrotna po odrzuceniu aplikacji kandydata, a nawet na koniec każdej rozmowy kwalifikacyjnej, jest niezwykle istotna. Feedback udzielony kandydatowi przekazuje mu informację, na jakich polach się sprawdził, a które obszary jego kompetencji pracodawca ocenił negatywnie. Jeśli firma pracuje z agencjami rekrutacyjnymi, szczegółowy feedback o kandydacie pozwala im znacznie zwiększyć dopasowanie rekomendowanych kandydatów do danego stanowiska. Za sprawą szczegółowego feedbacku rekrutacyjnego firma buduje pozytywny obraz swojej organizacji, który może przełożyć się na chęć ponownego aplikowania w przyszłości lub polecenie firmy innej osobie. Brak każdorazowej informacji zwrotnej potrafi za to wyrządzić firmie szkodę w postaci budowania złego jej wizerunku na rynku pracy.

Executive Search

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Executive Search polega na poszukiwaniu kandydatów na stanowiska senior managementowe oraz specjalistów na poziomie CXO (Chief Experience Officer). Główną zasadą tego sposobu poszukiwania i pozyskiwania kandydatów jest nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji w konkretnym środowisku. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie, ponieważ nie tylko wymaga wieloletniego doświadczenia w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych, ale również doboru idealnego kandydata, który świetnie zrozumie filozofię firmy, jej potrzeby oraz aspiracje, a także przekona do siebie ludzi, z którymi będzie miał okazję współpracować.

Employer Branding

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Employer Branding, czyli budowanie marki pracodawcy określa się często jako działania mające na celu spozycjonowanie na rynku swojej firmy jako „pracodawcy z wyboru”. Budowanie marki pracodawcy polega na tworzeniu atrakcyjnego miejsca pracy zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników. Działania z zakresu Employer Branding polegają między innymi na budowaniu przyjaznego środowiska pracy i stwarzaniu pracownikom możliwości rozwoju, ale także aktywnym prowadzeniu profili w social media. Employer Branding ma za zadanie stworzyć wizerunek firmy, w której po prostu chce się pracować

Direct Search

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Direct Search jest metodą rekrutacji bezpośredniej, opierającą się na aktywnym docieraniu do specjalistów, których aktualnie potrzebujemy. Jej ogromnym plusem jest znaczne poszerzenie zakresu poszukiwań poprzez włączenie w nie również ogromnej puli kandydatów pasywnych. Metoda Direct Search nie koncentruje się na zbieraniu zgłoszeń kandydatów z ogłoszeń wystawionych na stronie firmy i portalach z ofertami pracy, ale polega na ich aktywnym pozyskiwaniu. Firma, przedstawiając mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości wysyłanych za pomocą portali społecznościowych, swoją ofertę konkretnym, dopasowanym do roli specjalistom, ma znacznie większą szansę podjąć z nimi współpracę, niż czekać pasywnie na zgłoszenie się chętnych na ogłoszenie o pracę. Plusem metody Direct Search jest minimalizowanie otrzymania przypadkowych zgłoszeń oraz maksymalizowanie nawiązania kontaktu z osobami o wysokich kwalifikacjach.

Cultural Fit

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Cultural Fit określa stopień dopasowania konkretnego kandydata do wartości i zbiorowych zachowań, które są integralną częścią tworzącą dany team lub firmę. Dzięki niemu funkcjonujące w pracy zespoły mają szansę współpracować ze sobą w optymalnym środowisku, które pobudza efektywność poszczególnych osób, oraz motywuje je do działania, czyniąc cały team bardziej produktywnym. Cultural Fit definiuje umiejętności miękkie i aspiracje, ale również wizję przyszłej pracy.

Candidate Experience

data wpisu: 2022 / 10 / 17

CX, czyli Candidate Experience określa wrażenia kandydata w trakcie procesu rekrutacyjnego. Składają się na nie wszystkie doświadczenia związane z firmą, sposobem i szybkością prowadzenia rekrutacji, jakością rozmów kwalifikacyjnych oraz przeprowadzonymi testami kompetencji. Filozofią Candidate Experience jest spojrzenie na proces rekrutacji oczami kandydata. Tworzenie pozytywnych skojarzeń może zaowocować powtórną aplikacją w przyszłości, nawet jeśli aplikacja kandydata została odrzucona, ale całościowy odbiór procesu rekrutacyjnego został przez niego odebrany pozytywnie.

ATS

data wpisu: 2022 / 10 / 17

ATS, czyli Applicant Tracking System jest bazą danych z kandydatami wraz z funkcjami optymalizującymi proces rekrutacji. Dzięki systemowi ATS rekruterzy i specjaliści z działów HR, odpowiedzialni za rekrutację, mogą znacznie przyspieszyć proces rekrutacji, w stosunku do dawnych metod opartych na skrzynce pocztowej i arkuszach programu MS Excel. System ATS pozwala między innymi w zorganizowany sposób gromadzić szczegółowe dane o kandydatach, opisywać ich, aktualizować ich status, wysyłać wiadomości bezpośrednio do kandydatów, organizować rozmowy kwalifikacyjne, raportować KPI przeprowadzanych procesów rekrutacyjnych na dashboardach, publikować oferty pracy w wielu miejscach jednocześnie oraz wiele innych rzeczy, wszystko w sposób dopasowany do potrzeb organizacji.

Background Check

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Background Check, czyli weryfikacja przeszłości kandydata, która opiera się na szczegółowym przeanalizowaniu przesłanej aplikacji oraz potwierdzeniu autentyczności kandydata. Polega ona między innymi na sprawdzeniu niekaralności, potwierdzeniu zdobytego wykształcenia, a także analizie autentyczności historii zatrudnienia. Działania z zakresu Background Checkingu mają charakter weryfikacyjny i najczęściej mają miejsce na etapie składania oferty lub tuż przed nią/po niej. Zazwyczaj Background Check dotyczy stanowisk wysoko postawionych (CxO/C-suite) lub sytuacji, w których pracownik będzie miał styczność z poufnymi danymi (np. bankowość, bezpieczeństwo, w sektorze publicznym itd.).

Benefit

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Benefit, czyli dodatkowe korzyści i wsparcie ze strony pracodawcy, stanowią walor poza wynagrodzeniem. Jest nim między innymi finansowanie ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, kursów i certyfikacji w celu podnoszenia kompetencji, służbowe pojazdy lub pokrycie kosztów dojazdów do pracy, elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni urlopowe, workation, wsparcie potrzeb rodziny pracownika lub pokrycie kosztów relokacji i wsparcie finansowe poza wynagrodzeniem za pracę. Benefity potrafią zachęcić przyszłych pracowników do podjęcia współpracy z daną organizacją, szczególnie jeżeli dotyczą rozwoju i komfortu pracowników.

Codility

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Portal Codility wspiera proces rekrutacyjny programistów poprzez przeprowadzenia praktycznego testu ich umiejętności. Codility posiada bazę testów, która podzielona jest ze względu na technologię i stopień zaawansowania. Pracodawca chcący zatrudnić programistę, wybiera zadania, na których podstawie tworzy test. To właśnie dzięki niemu pracodawca może sprawdzić umiejętności osoby, aplikującej na stanowisko programisty. Często kod źródłowy stworzony przez kandydata jest omawiany na technicznej rozmowie kwalifikacyjnej, aby zweryfikować samodzielność wykonania testu.

Wywiad behawioralny

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Wywiad behawioralny, nazywany także wywiadem kompetencyjnym polega na zadawaniu pytań dotyczących konkretnych działań i wydarzeń odnoszących się do życia zawodowego i kariery osoby aplikującej. Zadawanie tego typu pytań pozwala określić kompetencje, zaradność i predyspozycje kandydata. Dodatkowo wywiad behawioralny pomaga przewidzieć, czy kandydat poradzi sobie z wyzwaniami stawianymi na konkretnym stanowisku, uwzględniając wcześniejsze zachowania. Wywiad behawioralny najczęściej przeprowadza się metodą STAR.

Try&hire

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Równowaga między bezpieczeństwem interesów pracownika oraz pracodawcy jest konieczna dla dobra firmy, marki lub przedsiębiorstwa. Z myślą o tego rodzaju zabezpieczeniu powstało rozwiązanie Try&Hire. Polega ono na nawiązaniu współpracy między pracodawcą a pracownikiem jeszcze przed właściwym zatrudnieniem np. poprzez agencję rekrutacyjną. Korzystając z tego typu rozwiązań, firmy mają szansę zweryfikować umiejętności kandydata i sprawdzić jak odnajdzie się w nowym miejscu pracy, przyszły pracownik natomiast może przekonać się, jak wygląda praca w konkretnym miejscu.

Spływ

data wpisu: 2022 / 10 / 17

W trakcie procesu rekrutacyjnego, kandydaci zainteresowani oferowanym stanowiskiem przesyłają do firmy swoje aplikacje, listy motywacyjne i referencje. Ilość nadesłanych aplikacji określana jest mianem Spływu. „Dobry Spływ” oznacza dużą liczbę nadesłanych zgłoszeń, natomiast „Słaby Spływ” małą ilość aplikacji. Potoczne określenie nie przedstawia ich jakości czy dopasowania — odnosi się tylko do liczby przesłanych aplikacji.

Sourcing

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Sourcing polega na pasywnym oraz aktywnym poszukiwaniu kandydatów pasujących do konkretnej lub planowanej roli. Pomocne są tutaj zarówno portale, na których można wystawić ogłoszenie o pracę, sieci społecznościowe, jak i wewnętrzne bazy danych. Ideą sourcingu jest dotarcie zarówno do kandydatów aktywnych, którzy mogą się zgłosić poprzez formularz aplikacyjny, oraz do kandydatów pasywnych, czyli takich, którzy nie szukają pracy i nie aplikują na ogłoszenia, natomiast są zainteresowani ofertami przedstawionymi w ciekawy i rzetelny sposób.

HR Screening

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Jeden z początkowych etapów rekrutacji, który polega na rzetelnej i kompleksowej weryfikacji doświadczenia zawodowego i wykształcenia osoby aplikującej na konkretne stanowisko. W trakcie przeprowadzania takiego Screeningu najczęściej sprawdzeniu poddaje się wiarygodność wykształcenia, okres zatrudnienia u poprzednich pracodawców oraz zakres wykonywanych obowiązków. Oprócz tego sprawdzana jest znajomość języków obcych, oczekiwania kandydata oraz mogą być sprawdzane referencje pracownika i certyfikaty mające potwierdzać umiejętności i kompetencje kandydata, jeżeli są wymagane na danym stanowisku.

RPO

data wpisu: 2022 / 10 / 17

RPO, czyli Recruitment Process Outsourcing jest usługą, która polega na pozyskaniu pracowników o określonym profilu i kwalifikacjach przez zewnętrznie zatrudnioną osobę lub firmę na zasadach outsourcingu dla danej organizacji. Są różne rodzaje usług z zakresu RPO — od zatrudnienia jednej osoby w danej firmie po zlecenie całego procesu rekrutacyjnego firmie zewnętrznej. RPO pozwala na znaczną redukcję kosztów i optymalizację procesu rekrutacyjnego.

Rekrutacje masowe

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Rekrutacje masowe polegają na przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego i zatrudnieniu dużej liczby pracowników w krótkim czasie. Często tego typu rekrutacje prowadzone są przez branżę IT, centra usług wspólnych, duże koncerny przemysłowe, a także firmy działające w szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej, w szczególności, gdy otwierają się nowy dział lub firma wchodzi na zupełnie nowy rynek.

Outplacement

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Program wspierający osoby poszukujące nowej pracy, które w danej firmie zwolniono grupowo lub indywidualnie. W jęz. polskim Outplacement jest określany również jako „zwolnieniem monitorowanym”. Opiera się on na skrupulatnie zaplanowanych działaniach polegających na szeroko rozumianym doradztwie zawodowym, ułatwiającym zwalnianemu pracownikowi poszukiwanie nowych możliwości pracy. Zaliczają się do niego między innymi umacnianie kompetencji czy wsparcie procesu zatrudnienia. Działania o charakterze outplacementu stosują firmy odpowiedzialne społecznie, którym zależy na pomocy zwalnianym pracownikom i ich nieprzerwanej aktywności zawodowej.

Onboarding

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Onboarding polega na wdrażaniu nowej osoby do firmy i jest kluczowym procesem dla sprawnego funkcjonowania nowego pracownika, szczególnie w przypadkach, gdy zatrudniana osoba pracowała wcześniej w innym środowisku lub w firmie o innej kulturze pracy. Działania Onboardingowe mają na celu wdrożenie nowego pracownika w projekt, do którego został przypisany, ale również socjalizację organizacyjną, do której zalicza się przekazanie wiedzy, umiejętności i zachowań świeżo upieczonym pracownikom np.: na temat struktury organizacyjnej, firmowych procedur dot. komunikacji, dokumentacji, zgłaszania i rozliczania nadgodzin, urlopów, obsługi sprzętu w firmie itd. Podczas onboardingu warto przekazać główne wartości, misję lub cele organizacji, wskazać osoby, do których nowy pracownik może się zgłosić w razie pytań (np. Buddy), a także przekazać sprzęt do pracy. On-boarding często potrafi się rozpocząć kilka dni przed rozpoczęciem pracy (np. celem nadania dostępów itp.) i potrwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy w zależności od stanowiska i organizacji. Jakościowo przeprowadzony onboarding zwiększa zaangażowanie i motywację nowych pracowników, przyspiesza adaptację i zapobiega ich rotacji.

Metoda STAR

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Metoda STAR jest techniką prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez interviewera, która pozwala ocenić doświadczenia behawioralne kandydata na podstawie sposobu rozwiązywania przez niego złożonych problemów mających miejsce w przeszłości oraz umiejętność wyciągania wniosków z zaistniałych sytuacji. Jest ona jednocześnie doskonałym sposobem udzielania odpowiedzi przez kandydata na rozmowach kwalifikacyjnych, który pozwala utrzymać czytelną strukturę odpowiedzi osobie prowadzącej interview. Opiera się ona na czterech elementach budujących odpowiedź: Sytuacja, Zadanie, Działanie i Rezultat (od ang.: situation, task, action, results), np.: (S) w skrócie przedstaw sytuację i problem, który wymagał rozwiązania. (T) określ, co było do zrobienia po Twojej stronie, na czym polegała trudność i kogo/czego dotyczył problem? (A) przedstaw, w jaki sposób udało Ci się rozwiązać problem i jakie wyzwania Ci towarzyszyły? (R) jaki był efekt Twoich działań, czy rozwiązanie jest całkowite, czy połowiczne, czy Ty i/lub osoby zaangażowane w sytuację były zadowolone z efektu? Co byś zrobił inaczej, mając to doświadczenie?

Jumper

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Jumper jest potocznym określeniem osoby, która zmienia pracę ponadprzeciętnie często. Taki pracownik w świecie HR określony jest właśnie mianem Skoczka lub Jumpera. Często zmieniający pracę Jumper najczęściej jest dobrze wykształconym pracownikiem, który może pochwalić się imponującym doświadczeniem i kompetencjami. Skoczek w jednej firmie przepracowuje od kilku miesięcy do roku.

Hiring Manager

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Hiring Managerem jest najczęściej szef działu, zespołu lub komórki organizacyjnej w danej firmie. Równocześnie jest to osoba decyzyjna przy zatrudnieniu kandydata. Dzięki szczegółowej wiedzy z zakresu merytoryki oraz potrzeb w zespole lub projekcie Hiring Manager zgłasza zapotrzebowanie do działu HR, a następnie jest angażowany w proces rekrutacyjny na bardziej zaawansowanym etapie, gdy pojawi się pula kandydatów spełniających wymagania na dane stanowisko. Zazwyczaj jest to osoba odpowiedzialna za decyzję ofertowania i zatrudnienia kandydata najlepiej pasującego do konkretnej roli. Hiring Manager często będzie bezpośrednim lub pośrednim przełożonym nowo zatrudnionego

Reference Check

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Reference Check jest procesem, który ma na celu weryfikacje referencji dostarczonych przez kandydata. Przeprowadza się go ze względu na potrzebę potwierdzenia informacji, które przedstawia osoba aplikująca. Sprawdzenie autentyczności dostarczonych dokumentów opiera się najczęściej na nawiązaniu kontaktu z poprzednim lub poprzednimi pracodawcami. Skutkuje to przeprowadzeniem krótkiego wywiadu, w którym rekruter potwierdza między innymi wykonywane przez kandydata obowiązki.

Hiring Pipeline

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Hiring Pipeline jest strukturą procesu rekrutacji i składa się z definicji i sposobu przeprowadzania poszczególnych jej etapów, które finalnie mają doprowadzić do zatrudnienia pracownika o pożądanych kompetencjach. Z Hiring Pipeline styka się każdy kandydat, niezależnie od stanowiska, na jakie aplikuje. Do takich etapów możemy zaliczyć między innymi: określenie potrzeb rekrutacyjnych, sposobu pozyskiwania kandydatów i nawiązywania kontaktu, wybranie narzędzi weryfikujących określone umiejętności (np. rozmowa techniczna, codility, testy psychologiczne itd.), składanie oferty i onboarding.

IT Outsourcing

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Forma współpracy firm z zewnętrznymi dostawcami usług z branży IT. Firmy korzystające z usług outsourcingowych są wspierane przez wykwalifikowanych specjalistów o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu bez faktycznego ich zatrudniania bezpośrednio w organizacji. Specjalista zazwyczaj jest pracownikiem firmy świadczącej usługi outsourcingowe.

Staffing

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Wywodzi się od ang. “Staff” - personel, Staffing inaczej to zapewnienie personelu. Proces zarządzania dostępnością projektową pracowników w większych organizacjach. Ma na celu zapewnienie, aby do toczących się lub planowanych projektów na czas ich trwania znaleźć niezbędnych specjalistów. Proces ten obejmuje zarówno rekrutacje nowych pracowników jak i przenoszenie ludzi między projektami, jak również utrzymywanie osób niezaangażowanych w projekty na tzw. Ławeczce (ang. Bench), gdzie często pracownicy zajmują się potrzebami w projektach wewnętrznych do czasu przypisania ich do normalnego, klienckiego projektu.

Success Fee

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Model rozliczenia za usługę rekrutacyjną, przy której zleceniobiorca otrzymuje określone wynagrodzenie za osiągnięcie ustalonego celu (którym w tym kontekście jest zatrudnienie rekomendowanego kandydata u zleceniodawcy), potocznie nazywany również “marżą” lub czasem “placement fee”. Najbardziej dotyczy agencji rekrutacyjnych lub firm realizujących outsourcing. Success fee może funkcjonować na różne sposoby, np.: przy zatrudnionym kandydacie może to być określony procent od miesięcznego/rocznego wynagrodzenia. Przy zatrudnieniu na B2B może to być marża od stawki godzinowej, może mieć formę jednokrotnego wynagrodzenia, przez określony czas lub przez cały czas zatrudnienia.

Recruitment Guarantee

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Recruitment Guarantee jest gwarancją udzielaną firmie przez agencję rekrutacyjną przy zatrudnieniu rekomendowanego przez nich kandydata. Jeżeli zatrudniony pracownik nie będzie spełniał wcześniej określonych wymagań, zostanie zwolniony lub zrezygnuje z pracy przed upływem okresu gwarancji, agencja rekrutacyjna zobowiązuje się do zwrócenia success fee lub do znalezienia innej pasującej osoby na dane stanowisko w określonym czasie. Szczególnie istotna jest w czasach pracy zdalnej i rekrutacji prowadzonych zdalnie, podczas których nie zawsze jest możliwość wystarczającej weryfikacji kandydata.

Candidate Ownership

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Ma dwa znaczenia: 1.Odpowiedzialność za aplikującego kandydata. Pojęcie określa relacje między rekruterem a rekrutowanym, w której rekruter przejmuje odpowiedzialność za płynne przeprowadzenie kandydata przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego. 2. Określenie między zleceniodawcą (firmę) i zleceniobiorcą (agencję rekrutacyjną) zasad, kiedy zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie za rekrutację w odniesieniu do kandydat, który został przedstawiony organizacji przez agencję rekrutacyjną. Zazwyczaj określana na etapie podpisania umowy, np.: jeżeli kandydat nie zostanie zatrudniony podczas bieżącego procesu rekrutacyjnego, ale w przyszłości pasowałby do innego projektu i firma chciałaby zaangażować tegoż kandydata ponownie w proces rekrutacyjny, organizacja zobowiązana jest do poinformowania agencję i w przypadku zatrudnienia należy się określone wcześniej wynagrodzenie/success fee. Zazwyczaj dotyczy to okresu 6, 12 lub 18 miesięcy. Symetrycznie, agencja nie może skutecznie rekomendować firmie kandydatów, którzy w takim samym czasie wstecz, aplikowali do organizacji sami lub zostali pozyskani przez firmę z innego źródła.

B2B contract

data wpisu: 2022 / 10 / 17

Z ang. “business-to-business” jest umową cywilnoprawną, którą zawierają ze sobą dwie firmy chcące nawiązać współpracę. Kontrakt na zasadach B2B jest określany również jako samozatrudnienie.. Najczęściej B2B w IT stosowane jest przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nawiązują współpracę z dużą firmą, zlecającą wykonanie określonego projektu.

Job posting

data wpisu: 2022 / 10 / 13

W języku polskim funkcjonuje pod nazwą oferta pracy i jest to ogłoszenie informujące o wakacie na konkretne stanowisko. W niektórych przypadkach jest wskazane do jakiej firmy poszukiwani są specjaliści, ale bardzo często, szczególnie agencje rekrutacyjne informują o końcowym kliencie dopiero po wstępnej rozmowie z zainteresowanym ofertą kandydatem. W ofercie pracy znajdziemy szereg informacji, począwszy od wymagań i oczekiwań pracodawcy, opisu stanowiska pracy, obowiązków i wyzwań z nim związanych, aż po listę oferowanych benefitów i widełki dotyczące wynagrodzenia. Ogłoszenie o pracę ma na celu zachęcić potencjalnych kandydatów do aplikacji na opisywane stanowisko, a finalnie pozyskanie nowego pracownika.

LinkedIn recruitment

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Rekrutacja za pośrednictwem portalu LinkedIn jest metodą rekrutacji, która wykorzystuje największą sieć społecznościową dedykowaną karierze zawodowej. Baza profili zawodowych umieszczonych przez jej użytkowników jest bardzo rozbudowana, wyszukiwarka na portalu posiada sporo opcji wyboru kryteriów do sourcingu potencjalnych kandydatów, pozwalających znalezienie w sieci osób z pożądanymi umiejętnościami, w danej lokalizacji oraz z wystarczającym stażem pracy. Szczególnie w sektorze IT jest to świetne narzędzie bezpośredniego kontaktu z kandydatem. Na analizowanym profilu zawodowym można znaleźć opis zakresu stosowanych technologii i narzędzi, co efektywnie skraca czas dotarcia do właściwych kandydatów

Recruitment Process Automation

data wpisu: 2022 / 10 / 13

automatyzacja procesu rekrutacji, która ma za zadanie go usprawnić i skrócić, poprzez ograniczenie i automatyzację powtarzalnych zadań oraz stworzenie workflow-ów pozwalających na monitorowanie i przyspieszanie czasu trwania jego poszczególnych elementów. Za sprawą optymalizacji procesów rekrutacji, rekruterzy mogą skupić się na budowaniu pozytywnych doświadczeń kandydatów, co bezpośrednio wpływa na postrzeganie firmy.

Koszt zatrudnienia

data wpisu: 2022 / 10 / 13

koszt pracodawcy, który ponosi (firma) w związku z zatrudnieniem pracownika. Przy zatrudnieniu na UoP składa się z sumy stałego wynagrodzenia w kwocie brutto i premii (jeżeli jest planowana),składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, opłaty na rzecz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także ubezpieczenie wypadkowe. Np.: przy minimalnym zatrudnieniu w 2022 r., czyli 3010 zł brutto, koszt pracodawcy wynosi 3626,46 zł, pracownik netto otrzyma 2363,56 zł. Przy B2B koszt pracodawcy wynosi kwotę netto z comiesięcznych faktur wystawionych przez kontraktora. Należy pamiętać, że aby obliczyć całkowity koszt zatrudnienia należałoby po zannualizowaniu powyżej sumy, dodać do niej także koszt przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy, koszt rekrutacji nowego pracownika (prowizji za jego rekrutację, jeśli była ona przeprowadzana za pomocą agencji rekrutacyjnej oraz czasu i zasobów zużytych przez organizację na przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego), oraz koszt jego wdrożenia.

Okres wypowiedzenia

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Okres wypowiedzenia dotyczy regulacji okresu między złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy a efektywnym dniem rozwiązania umowy regulującej stosunek pracy lub wsółpracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę (UoP) zawartej na czas określony lub nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi kolejno: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące, jeżeli pracownik przepracował co najmniej 3 lata. W przypadku okresu próbnego są to kolejno 3 dni robocze jeżeli umowa zawarta jest na mniej niż dwa tygodnie, 1 tydzień, gdy umowa jest zawarta na co najmniej 2 tygodnie oraz 2 tygodnie w przypadku, gdy umowa zawarta na 3 miesiące. Warto zwrócić uwagę, że zazwyczaj okres wypowiedzenia jest liczony od początku kolejnego miesiąca, czyli np. jeżeli pracownik ma miesięczny okres wypowiedzenia, aby mógł rozpocząć pracę w styczniu powinien złożyć wypowiedzenie do końca listopada. Jeśli okres wypowiedzenia jest dwutygodniowy, to liczy się on od najbliższej soboty począwszy od dnia złożenia wypowiedzenia. W przypadku umowy B2B okres wypowiedzenia zazwyczaj wynosi 30 dni, chyba że umowa współpracy stanowi inaczej. W każdym z powyższych wypadków, gdy obie strony umowy się na to zgadzają, ten okres może być negocjowany (jest możliwość skrócenia)..

ESOP

data wpisu: 2022 / 10 / 13

ESOP, nazywany również planem akcjonariatu pracowniczego jest formą wynagrodzenia, które umożliwia pracownikom wejście w posiadanie akcji firmy. Ilość akcji przydzielanych poszczególnym pracownikom może się różnić między innymi ze względu na stanowisko, specjalizację oraz moment dołączenia do firmy. Akcjonariat pracowniczy jest niezwykle atrakcyjną formą wynagrodzenia, która nie tylko motywuje do pracy, ale również buduje poczucie odpowiedzialności za losy firmy.

Recruitment KPIs

data wpisu: 2022 / 10 / 13

KPI z jęz. ang. to Key Performance Indicators. Recruitment KPIs to kluczowe wskaźniki efektywności procesu rekrutacji, które są stosowane do pomiaru skuteczności procesów rekrutacyjnych. Przy ich pomocy można zidentyfikować obszary, które przynoszą zwrot poniesionych kosztów oraz te wymagające poprawy. Wskaźniki KPI stosowane w rekrutacji, określają między innymi pracę zespołów rekrutacyjnych, oceniając ich skuteczność w pozyskiwaniu i rekrutowaniu pracowników.

Short list

data wpisu: 2022 / 10 / 13

skrócona lista kandydatów, którzy w najlepszym stopniu spełniają wymagania na poszukiwane stanowisko. Rekruterzy na wstępie filtrują nadesłane aplikacje, biorąc pod uwagę doświadczenie, umiejętności, historię zatrudnienia i kontaktują się z wybranymi, najbardziej pasującymi do roli kandydatami. Po wstępnym kontakcie realnie zainteresowani ofertą i dopasowani do kryteriów zatrudnienia kandydaci stanowią krótką listę kandydatów, którzy po kolejnej rozmowie najprawdopodobniej zostaną przedstawieni do kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego.

Recruitment Process Length

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Długość trwania procesu rekrutacyjnego. Dla wielu branż jego długość osiąga nawet kilkadziesiąt dni roboczych, jednak niektóre firmy nastawione na szybkie wdrożenie pracownika w toczący się projekt potrafią zamknąć cały proces w tydzień. Jeśli czas trwania procesu rekrutacji trwa ponad 2 tygodnie, to szanse na zatrudnienie najlepiej dopasowanych kandydatów zaczynają drastycznie spadać, ze względu na jego prawdopodobne równoległe uczestnictwo w innych procesach rekrutacyjnych, jak również spadający z czasem poziom Candidate Experience. Na długość procesu rekrutacji składa się między innymi etap sourcingu, weryfikacja informacji podanych przez kandydatów, rozmowy rekrutacyjne oraz finalny wybór odpowiedniego kandydata.

Recruitment Process Stages

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Etapy procesu rekrutacyjnego to zbiór aktywności, które składają się na kompletny proces rekrutacji. Początkowe etapy dotyczą rozpoznania potrzeby rekrutacji, przygotowanie opisu stanowiska, określenie umiejętności, które są niezbędne na tym stanowisku i opracowanie strategii rekrutacyjnej. Późniejsze etapy dotyczą analizy nadesłanych zgłoszeń (CV Screening) i odbycie szeregu rozmów rekrutacyjnych i opcjonalnie testów kompetencji. Na samym końcu znajduje się przygotowanie oferty dla wybranego kandydata, a gdy ten się zgodzi, podpisanie umowy oraz wdrożenie pracownika do struktur firmy (onboarding).

Offering Stage

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Finalny etap rekrutacji, w którym kandydatowi zostają zaproponowane warunki współpracy. Na tym etapie kandydat, może przyjąć lub odrzucić zaproponowane warunki współpracy, często ma też możliwość negocjacji warunków, szczególnie w przypadkach, gdy obecny pracodawca lub inna firma składa kontr-ofertę.

Non-Solicitation

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Uzgodnienie między pracodawcą i pracownikiem lub agencją rekrutacyjną, zazwyczaj zawarte w umowie z jednym lub każdym z nich, iż pracownik lub agencja, w trakcie współpracy lub w przypadku jej zakończenia przez określony czas nie będzie nawiązywał bezpośredniej współpracy z jej klientami i kontrahentami z bazy danych firmy i/lub nie będzie przedstawiał ofert zatrudnienia jej pracownikom. Ma ono na celu zaniechanie nieuczciwych działań pracowników lub dostawców firmy. Naruszenie tego ustalenia niesie za sobą różne konsekwencje prawne, od kary umownej po proces sądowy.

Recommendation

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Polecenie (lub rekomendacja) kandydata na stanowisko którym jest zainteresowany, zazwyczaj w formie przesłania CV kandydata do firmy zatrudniającej. W przypadku rekruterów z agencji rekrutacyjnych, rekomendacja jest wysyłana po wstępnej rozmowie, czyli interview, podczas której rekruter dopytuje o umiejętności wymagane na konkretne stanowisko, tworząc notatki, które są przekazywane do klienta zlecającego poszukiwania na tą rolę. Rekomendacja również może mieć charakter polecenia wewnątrz firmy, w wielu firmach funkcjonują programy rekomendacyjne (szczególnie w firmach IT), czyli pracownik danej organizacji poleca osobę, którą uważa za pasującą na pewną rolę. Jeżeli polecona osoba zostanie zatrudniona i przepracuje określoną ilość czasu, osoba polecająca otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w formie np. premii pieniężnej, sprzętu, sfinansowania podróży lub inne.

Interview

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem prowadzona przez specjalistę z działu HR, rekrutera, osobę techniczną zaangażowaną w proces rekrutacji, przyszłego przełożonego lub Hiring Managera. W zależności od etapu i osoby prowadzącej interview ma na celu zebranie i weryfikację informacji o kandydacie, przedstawienie informacji o ofercie, sprawdzenie umiejętności miękkich lub detaliczna weryfikacja umiejętności technicznych kandydata a także omówienie preferencji kandydata.

AKUP

data wpisu: 2022 / 10 / 13

AKUP, czyli autorskie koszty uzyskania przychodu W rozwinięciu autorskie koszty uzyskania przychodu:- są one ściśle związane z korzyściami podatkowymi, jakie pracownik może uzyskać w zamian za przeniesienie na swojego pracodawcę praw autorskich do tworzonego przez siebie oprogramowania lub innego jasno zdefiniowanego dzieła. Tę formę rozliczenia można stosować w przypadku umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Możliwość rozliczenie podwyższonych autorskich kosztów uzyskania przychodu jest określana w szczegółowo zdefiniowanej polityce firmy dotyczącej AKUP, oraz wymaga prowadzenia regularnej ewidencji zaliczanych do niej produktów pracy.

Umowa zlecenie

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Umowa zlecenie ma charakter umowy cywilnoprawnej cywilnoprawnej, co oznacza, że na jej mocy nie nawiązuje nawiązuje się stosunek pracy. Na jej podstawie osoba przyjmująca konkretne zlecenie lub szereg zleceń zobowiązuje się do ich wykonania dla strony określonej jako zleceniodawca. Specyfika umowy zlecenie nie jest nastawiona na rezultat pracy, a raczej na świadczenie danej usługi przez zleceniobiorcę w sposób rzetelny i sumienny w określonym wymiarze czasu. w określonym wymiarze czasu.

Umowa o dzieło

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Umowa o dzieło jest jedyną z umów cywilnoprawnych określanych przez Kodeks Cywilny. Osoba podpisująca umowę o dzieło zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła (projektu lub jego części), a zleceniodawca do zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło. W umowie o dzieło najistotniejszy jest precyzyjnie zdefiniowany w umowie efekt pracy — to właśnie na jego podstawie zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie zatrudnionemu pracownikowi.

Perm contract

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Z ang. “permanent” - stały, jest to odpowiednik UoP (Umowy o pracę) w jęz. polskim. Perm contract zapewnia stabilizację oraz dostęp zatrudnionej tak osoby do wszystkich świadczeń pracowniczych przysługujących jej według prawa pracy.

Active sourcing

data wpisu: 2022 / 10 / 13

Active sourcing jest proaktywną metodą rekrutacji, która ma na celu pozyskanie kontaktu i nawiązanie relacji z najbardziej obiecującymi kandydatami, mającymi szansę na zatrudnienie w danej firmie w przyszłości. Rekruterzy stosują praktyki z zakresu pozyskiwania talentów jeszcze zanim pojawi się wakat na danym stanowisku. Dzięki proaktywnym działaniom proces rekrutacji jest znacznie skrócony, a zgromadzone kontakty mogą być natychmiast wykorzystane.

WŁAŚCIWI LUDZIE W ODPOWIEDNIM CZASIE

icon
Wyślij e-mail: office@look4it.pl
icon
Zadzwoń: +48 694 463 447

Najpopularniejsze definicje

(...)

ESOP

ESOP, nazywany również planem akcjonariatu pracowniczego jest formą wynagrodzenia, które umożliwia pracownikom wejście w posiadanie (...)

Interview

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem prowadzona przez specjalistę z działu HR, rekrutera, osobę techniczną zaangażowaną w proces (...)

Recruitment KPIs

KPI z jęz. ang. to Key Performance Indicators. Recruitment KPIs to kluczowe wskaźniki efektywności procesu rekrutacji, które są (...)

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia dotyczy regulacji okresu między złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy a efektywnym dniem rozwiązania (...)

Short list

skrócona lista kandydatów, którzy w najlepszym stopniu spełniają wymagania na poszukiwane stanowisko. Rekruterzy na wstępie (...)

Wszystkie definicje

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.