×

Business Intelligence / Big Data


Używasz takich narzędzi jak: m.in. Hadoop, PIG, Hive, Mahout, Spark lub innych? Wdrożyłeś lub planujesz wdrożyć system BI od Microsoft, SAP BO, Qlik, Oracle, SAS? Nasi kandydaci znają szereg technologii pozwalających na zbieranie, przechowywanie, raportowanie i analizę danych pochodzących z wielu systemów. Podejście Big Data skraca łańcuch przetwarzania danych i jest możliwe dzięki przeniesieniu procesów analizy bezpośrednio do miejsca przechowywania danych. My działamy podobnie.