Praca zdalna w IT - główne aspekty modelu “Home Office”

Praca zdalna w IT – główne aspekty modelu “Home Office”

17 stycznia 2023

Praca zdalna w IT staje się coraz bardziej popularna, a pandemia COVID-19 przyspieszyła ten trend. Wielu pracowników  decyduje się na pracę zdalną, ponieważ pozwala im to na większą elastyczność i możliwość  zarobku z dowolnego miejsca na świecie. Ten styl pracy ma jednak swoje wady, z którymi muszą poradzić sobie zarówno pracodawcy, jak i sami pracownicy. W tym przypadku można poruszać wiele aspektów psychologii, przytaczać wiele metod współpracy oraz mechanizmu pracy ludzi, szukając złotego środka, w którym znajduje się człowiek. W poniższym artykule chcemy przedstawić kilka głównych problemów związanych z “Home Office”  oraz zaproponować rozwiązania, tak aby obie strony odczuwały satysfakcję z tej formy pracy oraz znalazły (lub zapewniły drugiej stronie) równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Zapraszamy do lektury!

Efektywność pracownika – jak weryfikować pracę zdalną?

Jednym z głównych wyzwań w przypadku pracy zdalnej jest utrzymanie efektywności pracowników. Przede wszystkim ważne jest, aby mieć jasno określone oczekiwania wobec pracowników i przedstawić klarownie ich obowiązki. Chaotyczność obowiązków, brak jasnych celów często powoduje spowolnienie pracy, zmęczenie psychiczne, które w szybkim czasie przekłada się na spadek efektywności. Korzystanie z oprogramowania do monitorowania aktywności, aby śledzić czas pracy pracowników oraz sprawdzić, czy są oni skoncentrowani na swoich zadaniach znacznie może pomóc w tej kwestii. Dodatkowo regularne spotkania, również mogą być bardzo pomocne – pracownicy poczują, że nie są pozostawieni sami sobie, a postępy w ich pracy są zauważalne. Istotna jest również dostępność pracodawcy dla pracowników – w przypadku problemów związanych ze stroną techniczną, organizacyjną, czy nawet w skrajnych przypadkach problemów prywatnych – ważne jest, aby pracownik mógł zwrócić się o pomoc do przełożonego lub współpracowników. Efektem tego jest interakcja, która skutkuje poczuciem zainteresowania oraz motywacją do pracy.

Monitoring – czy przesadna kontrola i codzienne raporty mogą zniechęcić do pracy?

Chociaż kontrola jest ważna, przesadna kontrola może być demotywująca dla pracowników. Codzienne raporty mogą być przytłaczające i mogą powodować, że pracownicy poczują się jak pod ciągłą kontrolą, co może prowadzić do obniżenia motywacji i zaangażowania. Pojawia się tutaj również ważna kwestia, jaką jest czynnik ludzki – warto pamiętać, że pracownicy bywają w gorszej kondycji psychicznej, którą można przeoczyć w przypadku modelu “homeoffice”. Dlatego  istotne jest to, aby znaleźć odpowiedni balans pomiędzy kontrolą a swobodą pracy.  Warto zachęcić pracowników do samodzielnego raportowania swoich postępów i zadań, co pozwoli im poczuć się bardziej odpowiedzialnymi za swoją pracę i da im więcej swobody, a wspólne narzędzia do monitoringu i sporządzania raportów z wykonania zadań (takich jak np Jira) może ten krok znacznie ułatwić.

Praca zdalna w branży IT  – czy jest opłacalna?

Praca zdalna w branży IT może być korzystna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dla pracodawców oznacza to większą elastyczność i możliwość rekrutowania kandydatów z całego świata, co pozwala na większy wybór i lepsze ich dopasowanie do potrzeb firmy. Wyposażenie pracowników w niezbędny do pracy sprzęt to niezbędne minimum, jakie wymaga się od pracodawcy, jednak w skali rocznej oszczędności kosztów, takich jak koszty utrzymania biura czy dojazdów pracowników jest niewyobrażalna. Odpowiednio spisana umowa oraz przeszkolenie pracowników zabezpieczy pracodawcę przed wyciekiem danych, atakami hakerów czy zniszczeniem sprzętu lub wykorzystaniem go do innych celów, niż wykonywanie obowiązków. 

Dla samych pracowników praca zdalna oznacza większą elastyczność i możliwość zarabiania pieniędzy z dowolnego miejsca na świecie. Home Office pozwala na lepsze dopasowanie pracy do życia osobistego, co może być szczególnie ważne dla osób z rodzinami lub innymi zobowiązaniami. Oszczędność czasu na dojazdy do pracy, szczególnie w dużych miastach pozwala pracownikom na osiągnięcie “work-life balance”.

Home Office – jaki może mieć wpływ na integrację firmy?

Oczywiście, praca zdalna ma również swoje wady, takie jak brak bezpośredniej interakcji z współpracownikami czy trudności w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio zarządzać pracą zdalną i zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia i wsparcie, aby mogli skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Organizacja spotkań służbowych jak i nieformalnych może pomóc w nawiązaniu relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikami, co pozwoli na utrzymanie integralności całej firmy oraz przyczyni się do zwiększenia motywacji.

Podsumowanie

Podsumowując, praca w branży IT w modelu Home Office staje się coraz bardziej popularna i może być bardzo korzystna dla obu stron – pracodawców i pracowników. Jednak wymaga to pewnego rodzaju nauki od pracowników i pracodawców, jaką jest przyzwyczajenie się do modelu pracy w domu. Ważne jest, aby skutecznie kontrolować pracę zdalną, by zapewnić efektywność i zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Można to osiągnąć poprzez ustalenie jasnych oczekiwań i celów, korzystanie z narzędzi do monitorowania wydajności, organizowanie regularnych spotkań, zapewnienie dostępu do odpowiednich narzędzi i technologii oraz umożliwienie komunikacji. Pamiętajmy również o zachowaniu równowagi między kontrolą a zaufaniem oraz o motywowaniu pracowników zdalnych, aby zapewnić im satysfakcję z pracy i zwiększyć efektywność.