Rekrutacja

Posiadamy bezpośrednie doświadczenie w projektach opartych na technologiach SAP, Java, .NET, C++ , technologiach webowych oraz innych obszarach technologicznych branży IT. Obszerne doświadczenie rekrutacyjne, zdobyte podczas pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach managerskich oraz współpraca z wieloma różnymi krajowymi i zagranicznymi agencjami zatrudnienia, nauczyło nas, że najbardziej wartościowymi dostawcami usług rekrutacyjnych są partnerzy, którzy umieją słuchać, a także rozumieć wymagania poszukiwanego profilu. Zawsze staramy się dobrze je rozumieć, aby sprawdzać dopasowanie kandydata do profilu, nie tylko zadając mu ogólne pytania stawiane przez większość agencji rekrutacyjnych, ale rzeczywiście kompletnie i kompetentnie sprawdzając kandydata w zakresie wiedzy merytorycznej. Poza fachową weryfikacją kandydata w obszarze twardym – umiejętnościach technicznych i funkcjonalnych, ponad tysiąc przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych oraz znajomość technik weryfikacji kandydata w obszarze miękkim pozwalają nam trafnie ocenić dopasowanie osobowości danej osoby do organizacji naszego klienta oraz stanowiska. Jeżeli oczekują Państwo doskonałego zrozumienia potrzeb i efektywnego dostarczania kandydatów rzeczywiście pasujących do zdefiniowanego profilu oraz specyfiki firmy, to gorąco zapraszamy do kontaktu i współpracy z Look4IT.

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny dostosowujemy zawsze do konkretnych potrzeb i uwarunkowań klienta oraz rozmiaru danego projektu, bazując na naszym podstawowym, sprawdzonym i wieloetapowym podejściu:

  1. Spotkanie w siedzibie klienta celem omówienia profilu stanowiska, wymagań względem stanowiska i określenia oczekiwań (1. tydzień projektu).
  2. Intensywna kampania direct search (1 – 4 tydzień projektu).
  3. Wstępne telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzające spełnienie podstawowych wymagań, jak również np. znajomości języków obcych (2 – 5 tydzień projektu).
  4. Opcjonalnie – szczegółowe, bezpośrednie rozmowy z najbardzej obiecującymi kandydatami (5 – 6 tydzień projektu).
  5. Przedstawienie "krótkiej listy" wybranych kandydatów klientowi wraz z przygotowanymi raportami, zawierającymi wyniki dotychczasowych rozmów z kandydatem i naszą ocenę (6 tydzień projektu).

Projekt rekrutacyjny może trwać krócej niż opisywane wyżej 6 tygodni (jeśli dotyczy np. pojedynczego stanowiska) lub dłużej jeśli projekt polega na rekrutacji kilkunastu-kilkudziesięciu wykwalifikowanych konsultantów). W trakcie trwania współpracy będziemy Państwu dostarczać regularny raport, obrazujący postępy w projekcie rekrutacyjnym.
Po przedstawieniu Państwu najbardziej dopasowanych kandydatów nasza rola się jeszcze nie kończy, gdyż proponujemy wsparcie Państwa organizacji w umawianiu kandydatów na rozmowy bezpośrednie w Państwa biurze oraz oferujemy pomoc w negocjacjach warunków zatrudnienia z przyszłym pracownikiem. Wsparcie dotyczy również innych dodatkowych tematów związanych z kandydatem, aż do pierwszego dnia jego zatrudnienia u Państwa oraz w czasie trwania określonego okresu gwarancji.

Zasady współpracy

Wiemy, że dla naszych klientów kluczowymi elementami zasad i warunków współpracy są:

  • wysokość opłat za usługę rekrutacji,
  • model success-fee,
  • zdefiniowane terminu gwarancji,
  • brak wymagania ze strony agencji co do wyłączności na usługi,
  • brak dodatkowych ukrytych opłat,
  • termin płatności.

Z naszej strony mogą Państwo oczekiwać dużej elastyczności w zakresie umowy ramowej i uzgadniania konkretnych warunków współpracy. Oferujemy kilka atrakcyjnych modeli biznesowych, zależnych od zakresu świadczonych usług oraz stawianych celów rekrutacyjnych. Opłaty za nasze usługi przyjmują formy tradycyjnych liniowych "succes-fee" jak i taryfikacji zależnej od stopnia realizacji zdefiniowanych celów w ujęciu czasowym, jakościowym lub ilościowym.